Chính sách và quy định chung

Chính sách & Quy định chung

CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE Cơ sở đào tạo lái xe phải có đủ hệ thống phòng học chuyên môn, phòng nghiệp vụ, đội ngũ giáo viên, xe tập lái, sân tập lái và tuyến đường tập lái bảo đảm…

chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Nội dung chính sách bảo mật: Nhằm đảm bảo an toàn cho Truonglaisaigontourist.com cũng như giữ bí mật thông tin cá nhân khách hàng, Quý Khách vui lòng xem kỹ các qui định về chính sách bảo mật thông tin dưới đây: I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Chúng tôi thực…