các loại bằng lái xe ở việt nam

Các loại bằng lái xe ở Việt Nam

Các loại bằng lái xe ở Việt Nam đang lưu hành bao nhiêu loại? Mỗi loại được phép điều khiển những phương tiện nào và đổ tuổi bao nhiêu có thể điều khiển được. Cùng tìm hiểu chi tiết. CÁC LOẠI BẰNG LÁI XE MÔ TÔ TẠI VIỆT NAM 1. Giấy phép lái xe hạng…