các loại bằng lái xe ở việt nam

Các loại bằng lái xe ở Việt Nam

Các loại bằng lái xe ở Việt Nam đang lưu hành bao nhiêu loại? Mỗi loại được phép điều khiển những phương tiện nào và đổ tuổi bao nhiêu có thể điều khiển được. Cùng tìm hiểu chi tiết. CÁC LOẠI BẰNG LÁI XE MÔ TÔ TẠI VIỆT NAM 1. Giấy phép lái xe hạng…

Sự khác nhau giữa bằng lái xe B1 và B2

Có rất nhiều người vẫn chưa hiểu thế nào là bằng lái B1 và bằng lái B2. Hai loại bằng lái này khác nhau ở điểm nào và nên lựa chọn học loại bằng nào? ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA BẰNG LÁI B1 VÀ B2 Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về điểm giống nhau…